Bli en ledare med världsförbättrarförmåga!

Vi erbjuder utbildning för: 

 • Dig som är eller ska bli ledare för team eller organisationer
   (2+2+1 dagar) Se innehåll nedan. I utbildningen ingår även uppföljande coachning. 
  För uppgift om Investering vänligen kontakta oss.
 • Team - alla är vi ledare, bli en bättre medledare 
   (1+1+1 dagar) Se innehåll nedan. I utbildningen ingår även uppföljande coachning. För uppgift om Investering vänligen kontakta oss

Walk your value kan skäddarsy utbildningspaketen i världsförbättrande ledarskap. Vi utgår alltid  från forskning och arbetar upplevelsebaserat vilket innebär att vi utgår från din unika situation och varvar teori med övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.  

Varför tränar vi? 

Vi tränar på alla delarna i MOD-modellen men innehållet anpassas beroende på vem eller vilka som ska tränas.

 Vår Kropp, våra tankar och våra känslor hör ihop och påverkar våra beslut, våra beteenden och våra resultat.  Vi tränar våra mentala muskler för att kunna påverka vårt beteende, våra prestationer och våra fysiska reaktioner på ett önskvärt sätt.

Varför gör vi det vi gör? Vad är det högre syftet? – Vad har vi för önskebild av framtiden? När vi är precis där vi vill vara – hur ser det ut då?  Ett högre syfte  och en inspirerande  vision har kraften att mobilisera och engagera människor med både hjärna och hjärta.

 
I ett klimat som präglas av psykologisk trygghet vågar vi vara öppna, vi vågar visa oss sårbara, vi ser misstag som något vi lär oss av och vi vågar be om feedback. Allt detta skapar förutsättningar för utveckling och lärande. Vi skapar mer effektfulla, välmående  och innovativa team. 

Genom att vara sann och sårbar blir du mer kraftfull i ditt ledarskap och i din kommunikation. Vi tränar dig i det viktigaste när det gäller kommunikation - att lyssna! Du får olika redskap som hjälper dig att vässa din kommunikation.

För att skapa en lärande och utvecklande kultur  behöver vi börja lära.  Du får träna på att utveckla dig själv och andra med hjälp av coachande frågor, att ge och ta emot feedback. 


Är vi engagerade och motiverade, mår vi bra, gör vi det vi kommit överens om, presterar vi bättre och skapar ökad lönsamhet i företaget. Forskningen säger - för att skapa förutsättningar för motivation och engagemang behöver våra behov av kompetens, autonomi och samhörighet vara tillgodosedda. När vi har alla delarna i MOD-modellen på plats har vi skapat goda förutsättningar för att tillgodose dessa behov.
Tillsammans tränar vi: 
 • dina mentala muskler - konsten att leda sig själv. 
 • hur du sätter visioner, mål och lever dina värderingar
 • hur du bidrar till en arbetsmiljö som präglas av psykologisk trygghet
 • hur du samspelar på bästa sätt
 • hur du bidrar till en bra utvecklingskultur
 • hur du kan bidrar till engagemang och motivation

Ett axplock av våra redskap

Beteendegeneratorn

Arbetslivet svämmar över av vackra värdeord, men vad​ betyder de egentligen för individerna som förväntas efterleva dem och verksamhetens resultat?

Vill du maximera de positiva effekterna på sista raden för ditt företag, dina medarbetare, samhället och världen?

Genom beteendegeneratorn vänder vi på perspektiven och utgår från önskvärda beteenden istället för ord.

Det hjälper er att nå era mål.

Kommunikation för en bättre värld

Ett världsförbättrande kommunikationsverktyg som tränar dig i att lyssna och förstå samt ge och ta emot feedback på ett sätt som stärker dig och din omgivning. När du visar öppenhet och ärlighet i ditt ledarskap kommer dina världsförbättrande förmågor att smitta av sig likt ringar på vattnet.

Ni blir mer kraftfulla som individer, team och organisation.

Tagning 2

Vad skulle hända om vi gjorde så här istället? Det är den grundläggande frågan i verktyget Tagning 2. Du väljer situationer och beteenden från vardagen. Därefter kommer vi tillsammans att träna i olika scenarier för att stärka det positiva och ta bort det som motverkar framgång. Resultatet? Vi hittar nycklarna för att bli bättre för varandra samt må bra och lyckas tillsammans.

Du når det du vill.