Vilken av våra utbildningar passar dig?

Behöver du:

  • utvecklas som ledare?
  • öka engagemanget i teamet?
  • stärka medarbetarskapet / medledarskapet?
  • öka effektfullheten i styrelsearbetet?
  • boosta ledningsteamet?
  • bolla dina behov för att få klarhet i vad du faktiskt behöver?
Dela dina tankar med oss!

LEDARSKAPSUTBILDING

Walk your value erbjuder skräddarsydda utbildningar i ledarskap för individer, team och organisationer. Syftet med våra ledarskapsutbildningar är att skapa förutsättningar för människor, oavsett roll, att kunna leda sig själv och andra mot hållbara prestationer och starka resultat som bidrar till en bättre värld. 
>> Ta del av vårt erbjudande för ledarskapsutbildning

TEAMUTBILDNING

Vi möter varje team precis där de är för att blicka framåt. Vad vill ni uppnå tillsammans i teamet? Vilka resurser krävs för att nå dit? Finns utmaningar och hinder att hantera? Utbildningen blir konkret när vi tar fram teamets egen handlingsplan med vad, hur, ansvar, tid och uppföljningsaktiviteter. 
>> Ta del av våra utbildningar för team

STYRELSEUTBILDNING

Vad behövs för att din styrelse ska bli effektfull och värdeskapande? Det tar vi reda på tillsammans. Detta ligger sedan till grund för vår utbildningsinsats. Stärk era strategiska muskler, teamet och kraften framåt. Bli värdeskapande för bolagets bästa. >> Ta del av hela vårt erbjudande för styrelser


öppen ledarskapsutbildning planeras hösten 2024 

Världsförbättrande ledarskap 

Syftet med Walk your values öppna utbildning är att skapa förutsättningar för människor, oavsett roll eller titel, att kunna leda sig själv och andra mot hållbara prestationer och starka resultat som bidrar till en bättre värld. Vem är du som går utbildningen? Du leder exempelvis en organisation, ett projekt, ett team eller en arbetsgrupp. Kanske driver du utvecklingsarbete eller arbetar med att koordinera och samordna. Eller så vill du oavsett roll ta ett större ansvar och stärka ditt medledarskap, det vill säga att kunna leda dig själv i samvaro med andra. 

Ett axplock av våra utbildningsredskap

Beteendegeneratorn

Arbetslivet svämmar över av vackra värdeord, men vad​ betyder de egentligen för individerna som förväntas efterleva dem och verksamhetens resultat?

Vill du maximera de positiva effekterna på sista raden för ditt företag, dina medarbetare, samhället och världen?

Genom beteendegeneratorn vänder vi på perspektiven och utgår från önskvärda beteenden istället för ord.

Det hjälper er att nå era mål.

Kommunikation för en bättre värld

Ett världsförbättrande kommunikationsverktyg som tränar dig i att lyssna och förstå samt ge och ta emot feedback på ett sätt som stärker dig och din omgivning. När du visar öppenhet och ärlighet i ditt ledarskap kommer dina världsförbättrande förmågor att smitta av sig likt ringar på vattnet.

Ni blir mer kraftfulla som individer, team och organisation.

Tagning 2

Vad skulle hända om vi gjorde så här istället? Det är den grundläggande frågan i verktyget Tagning 2. Du väljer situationer och beteenden från vardagen. Därefter kommer vi tillsammans att träna i olika scenarier för att stärka det positiva och ta bort det som motverkar framgång. Resultatet? Vi hittar nycklarna för att bli bättre för varandra samt må bra och lyckas tillsammans.

Du når det du vill.