Bli en ledare med världsförbättrarförmåga!

Walk your value erbjuder skräddarsydda utbildningar i världsförbättrande ledarskap. Vår modell och våra redskap för ledarskapsträning är forskningsbaserade. Varje utbildning är unik – vi varvar teori med övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte utifrån utbildningsdeltagarnas specifika situation.  

Vilka utbildar vi? 
Oavsett vilken roll du har så bidrar du genom ditt personliga ledarskap till verksamhetens resultat och samarbete. Träning och utbildning i världsförbättrande ledarskap passar:

 • dig som är eller ska bli ledare för ett team eller en organisation 
 • ledningsgrupper
 • team
 • individer som vill och behöver utveckla sitt självledarskap

Utbildningens syfte
Syftet med våra utbildningar är att skapa förutsättningar för människor, oavsett roll, att kunna leda sig själv och andra mot hållbara prestationer och starka resultat som bidrar till en bättre värld.

Mod-modellen
Våra utbildningar utgår alltid från Walk your values MOD-modell. I modellen synliggörs de delar vi behöver träna på för att tillsammans ta medvetna steg mot hållbara prestationer, ett mer välmående arbetsliv och en bättre värld.  

Öppen utbildning - Världsförbättrande ledarskap startar 13 mars 2024

öppen ledarskapsutbildning 

Världsförbättrande ledarskap 

Syftet med Walk your values öppna utbildning är att skapa förutsättningar för människor, oavsett roll eller titel, att kunna leda sig själv och andra mot hållbara prestationer och starka resultat som bidrar till en bättre värld. Vem är du som går utbildningen? Du leder exempelvis en organisation, ett projekt, ett team eller en arbetsgrupp. Kanske driver du utvecklingsarbete eller arbetar med att koordinera och samordna. Eller så vill du oavsett roll ta ett större ansvar och stärka ditt medledarskap, det vill säga att kunna leda dig själv i samvaro med andra. 

Walk your values ledarskapsträning innehåller:  

 • Nycklarna till att kunna leda dig själv
  Genom träning av dina mentala muskler kommer du att kunna påverka dina beteenden, prestationer och fysiska reaktioner på ett önskvärt sätt. Du blir bättre för dig själv och andra.

 • Hur du sätter visioner, mål och lever dina värderingar
  Varför gör vi det vi gör? Vilket är vårt syfte? När vi är precis där vi vill vara, hur ser det ut då? Ett högre syfte och en inspirerande vision har kraften att mobilisera och engagera människor med både hjärna och hjärta.
 • Hur du bidrar till en arbetsmiljö som präglas av psykologisk trygghet
  I en psykologiskt trygg miljö vågar vi vara öppna och visa oss sårbara. Vi ser misstag som lärdomar och vågar be om feedback. Det skapar förutsättningar för utveckling och lärande, vilket bidrar till effektfulla, välmående och innovativa team.

 • Verktyg för kommunikation som stärker ditt samspel med andra
  Vi tränar dig på att lyssna, förstå och ge relevant respons på det du ser och hör. Genom träning i feedback, konflikthantering och hur du använder din kropp och ditt språk stärker du din förmåga att kommunicera med din omvärld. Du blir en autentisk och kraftfull ledare.

 • Hur du skapar och bibehåller en utvecklingskultur
  En förutsättning för utvecklingskultur är ett kontinuerligt lärande. Du får träna på att utveckla dig själv och andra med hjälp av coachande frågor samt att ge och ta emot feedback.

 • Hur du skapar engagemang och motivation
  Nu har vi nått toppen av vår MOD-modell. Enligt forskningen skapas förutsättningar för motivation och engagemang när våra behov av kompetens, autonomi och samhörighet är tillgodosedda. Då mår vi bra, gör vi det vi kommit överens om, presterar hållbart och bidrar med glädje till starka resultat.

 

Tillsammans tränar vi: 
 • dina mentala muskler - konsten att leda sig själv. 
 • hur du sätter visioner, mål och lever dina värderingar
 • hur du bidrar till en arbetsmiljö som präglas av psykologisk trygghet
 • hur du samspelar på bästa sätt
 • hur du bidrar till en bra utvecklingskultur
 • hur du kan bidrar till engagemang och motivation

Ett axplock av våra redskap

Beteendegeneratorn

Arbetslivet svämmar över av vackra värdeord, men vad​ betyder de egentligen för individerna som förväntas efterleva dem och verksamhetens resultat?

Vill du maximera de positiva effekterna på sista raden för ditt företag, dina medarbetare, samhället och världen?

Genom beteendegeneratorn vänder vi på perspektiven och utgår från önskvärda beteenden istället för ord.

Det hjälper er att nå era mål.

Kommunikation för en bättre värld

Ett världsförbättrande kommunikationsverktyg som tränar dig i att lyssna och förstå samt ge och ta emot feedback på ett sätt som stärker dig och din omgivning. När du visar öppenhet och ärlighet i ditt ledarskap kommer dina världsförbättrande förmågor att smitta av sig likt ringar på vattnet.

Ni blir mer kraftfulla som individer, team och organisation.

Tagning 2

Vad skulle hända om vi gjorde så här istället? Det är den grundläggande frågan i verktyget Tagning 2. Du väljer situationer och beteenden från vardagen. Därefter kommer vi tillsammans att träna i olika scenarier för att stärka det positiva och ta bort det som motverkar framgång. Resultatet? Vi hittar nycklarna för att bli bättre för varandra samt må bra och lyckas tillsammans.

Du når det du vill.