Vill du förbättra världen tillsammans med oss?

Genom våra kompetenser och samlade erfarenheter från yrkeslivet har vi förstått att den lilla handlingen i vardagen kan bidra till den stora och världsförbättrande skillnaden. Tänk dig ringar på vattnet. 

"Medvetna steg av mig mot en bättre värld tillsammans" - det är Walk your values ledarskapsfilosofi. Genom filosofin har vi skapat  en egen modell, MOD-modellen och egna redskap, för att stärka och utveckla ledare, individer och team. 


Framtidens världsförbättrande ledarskap 
Alla är vi ledare oavsett titel. Vi vill ge dig mod och optimism att leda dig själv och andra mot en bättre värld – där du står och med det du har. Vår modell och våra redskap bidrar bland annat till:

  • hälsosamma människor och organisationer,
  • effektfulla och innovativa ledare, team och organisationer,
  • ökad lönsamhet
  • och en bättre värld!

Ta ditt nästa steg tillsammans med oss!

Vi är Walk your value

Milena Andersson, Insightly

Under hela mitt liv har jag arbetat med människor och fascinerats av hur tanke, kropp och känslor hänger ihop. De påverkar oss till beslut, vad vi gör, hur vi gör det och vilka resultat vi får. 

Efter ett år av studier till professionell coach tog jag hösten 2022 beslutet att starta mitt bolag Insightly (insiktsfullt). Namnet får belysa vikten av reflektion. Det är när vi stannar upp och reflekterar som insikterna föds. Och när de väl kommer till dig hittar vi kraft och mod att göra annorlunda.  

En ledare som är trygg i sig själv, har balans, tydliggör mål och riktning både för sig själv och sitt team samt känner till varje individs drivkraft - den ledaren skapar välmående och effektfulla team som är hållbara över tid.  När människor utvecklas och mår bra utvecklas företaget.  

Genom Walk your value skapar vi medvetenhet hos människor. Medvetenhet i att allt hänger samman, att vi alla agerar i ett större system och är beroende av varandra. Att vi alla kan börja i det lilla och ta medvetna steg mot en bättre värld. Tillsammans gör vi stor skillnad.  

Mia Hellström, MM Commitment

Mitt bolag grundades våren 2022 utifrån en stark och personlig drivkraft att göra arbetslivet bättre för människor, mig själv inräknad. Det är mitt commitment.  ​

Att helhjärtat verka för stärkande sammanhang, som genomsyras av god kommunikation och psykologisk trygghet är mitt sätt att walk my value och ta medvetna steg mot en bättre värld. ​

Jag har stor erfarenhet av strategiskt- och operativt kommunikationsarbete och har de senaste åren arbetat med partnering i byggbranschen. För att uppnå effekterna av kulturstärkande aktiviteter, oberoende av bransch, behöver individerna/ teamet /organisationen gå på djupet med sig själva. Kulturen sitter i människorna och de beteenden som uppmuntras. Du är vad du gör och det påverkar givetvis resultatet för dig själv, ditt team och din arbetsgivare.  ​

Utifrån det perspektivet är min fråga: Vilken organisation gynnas inte av världsförbättrande ledare och medledare?

Anna Nilsson, 4titude

För några år sedan gick jag glad i hågen till mitt utvecklingssamtal med min chef. Två timmar senare promenerade jag hemåt och var så ledsen och nedtryckt i skorna. Jag var rädd att vara mig själv under flera år. 

Idag har jag hittat mig själv igen och har redskap till att hantera och reflektera kring saker som händer i min vardag. 

Jag startade 4titude (mod på engelska) 2020 med ambitionen att arbeta med ledar- och teamutveckling både i näringslivet och i idrottsvärlden. Under mina år som chef har jag ofta mött ledare som inte får rätt förutsättningar till att göra ett bra arbete. Det vill jag hjälpa till med att förändra.

2022 certifierade jag mig till professionell coach och kan hjälpa människor att nå sina mål och drömmar och att hitta modet att våga tänka eller göra saker på sitt sätt.

Walk your value skapar förutsättningar för människor att ta medvetna steg mot utveckling och lärande och sedan förbinda sig till att göra det.