Människor som mår bra
presterar bra. 

"Medvetna steg av mig mot en bättre värld tillsammans" - det är Walk your values filosofi för att utveckla ledare, team och organisationer.


I de team som Walk your value tränat har vi sett att:

  • individer och arbetsplatsen mår bättre
  • människor, team och organisationer blir mer effektfulla 
  • resultatet stärks
  • det nya mindsetet bidrar till ett bättre samhälle och en bättre värld. 

Ta ditt nästa steg tillsammans med oss!

Vi är Walk your value

Milena Andersson, Insightly

Under hela mitt liv har jag arbetat med människor och fascinerats av hur tanke, kropp och känslor hänger ihop. De påverkar oss till beslut, vad vi gör, hur vi gör det och vilka resultat vi får. 

Efter ett år av studier till professionell coach tog jag hösten 2022 beslutet att starta mitt bolag Insightly (insiktsfullt). Namnet får belysa vikten av reflektion. Det är när vi stannar upp och reflekterar som insikterna föds. Och när de väl kommer till dig hittar vi kraft och mod att göra annorlunda.  

En ledare som är trygg i sig själv, har balans, tydliggör mål och riktning både för sig själv och sitt team samt känner till varje individs drivkraft - den ledaren skapar välmående och effektfulla team som är hållbara över tid.  När människor utvecklas och mår bra utvecklas företaget.  

Genom Walk your value skapar vi medvetenhet hos människor. Medvetenhet i att allt hänger samman, att vi alla agerar i ett större system och är beroende av varandra. Att vi alla kan börja i det lilla och ta medvetna steg mot en bättre värld. Tillsammans gör vi stor skillnad.  

Mia Hellström, MM Commitment

Mitt bolag grundades våren 2022 utifrån en stark och personlig drivkraft att göra arbetslivet bättre för människor, mig själv inräknad. Det är mitt commitment.  ​

Att helhjärtat verka för stärkande sammanhang, som genomsyras av god kommunikation och psykologisk trygghet är mitt sätt att walk my value och ta medvetna steg mot en bättre värld. ​

Jag har stor erfarenhet av strategiskt- och operativt kommunikationsarbete och har de senaste åren arbetat med partnering i byggbranschen. För att uppnå effekterna av kulturstärkande aktiviteter, oberoende av bransch, behöver individerna/ teamet /organisationen gå på djupet med sig själva. Kulturen sitter i människorna och de beteenden som uppmuntras. Du är vad du gör och det påverkar givetvis resultatet för dig själv, ditt team och din arbetsgivare.  ​

Utifrån det perspektivet är min fråga: Vilken organisation gynnas inte av världsförbättrande ledare och medledare?