MOD-modellen


Alla är vi ledare oavsett titel. MOD-modellen är utformat för dig som strävar efter att öka välmåendet i arbetslivet, stärka människors förmågor och tillsammans ta medvetna steg mot en bättre värld. Målet är att ge dig de redskap du behöver för långsiktig inverkan hos dig själv, ditt team, samhälle och världen. Vårt utvecklingskoncept har stöd i forskningen. Du kommer att träna:  

  • dina mentala muskler - konsten att leda sig själv
  • hur du sätter visioner och mål och lever dina värderingar  
  • hur du kan bidra till psykologisk trygghet
  • hur du samspelar på bästa sätt
  • hur du bidrar till en utvecklingskultur
  • hur du bidrar till engagemang och motivation


MEdvetna steg mot en bättre värld

Effekterna av MOD-modellen

Genom Walk your value skapar vi medvetenhet hos människor. Medvetenhet i att allt hänger samman, att vi alla agerar på olika arenor och är beroende av varandra. 

Alla är vi ledare. Vi tränar dina mentala muskler och stärker din optimism till ett världsförbättrande tillstånd. Du blir en doer, som vill och kan göra skillnad för dig själv och andra - tillsammans med andra. Ett världsförbättrande ledarskap är ett innovativt mindset som företag, samhället och världen inte klarar sig utan.