MOD-modellen

Walk your values koncept, världsförbättrande ledarskap, som visualiseras genom MOD-modellen har stöd i forskningen. Genom pyramidens olika lager kan vi, genom träning och utbildning, stärka och utveckla de unika förmågor och potentialer som finns hos individer, team och organisationer. Effekterna blir ett bättre ledarskap, hållbara prestationer och företag, stärkta resultat och en bättre värld.

 Genom MOD-modellen blir du, oavsett titel eller roll, en bättre ledare genom att träna:

  • dina mentala muskler - konsten att leda dig själv genom mod, optimism och handling.
  • hur du sätter visioner och mål och lever dina värderingar  
  • hur du kan bidra till psykologisk trygghet
  • hur du kommunicerar för bättre samspel med andra
  • hur du bidrar till en utvecklingskultur
  • hur du bidrar till engagemang och motivation

Alla är vi ledare. Stärk ditt eget ledarskap för att kunna stärka andras och ta medvetna steg tillsammans mot ett mer välmående arbetsliv och en bättre värld.

Vill du veta mer om Walk your values MOD-modell?

Kontakta ossMEdvetna steg mot en bättre värld

Effekterna av MOD-modellen

Alla är vi ledare som leder och agerar på flera olika arenor i livet. MOD-modellen visualiserar och skapar medvetenhet hos människor om hur allt faktiskt hänger samman. Vi är beroende av varandra för att kunna göra positiv skillnad. 

Genom MOD-modellen tränar vi dina mentala muskler och stärker ditt mod och din optimism till ett världsförbättrande tillstånd. Du blir en doer, som vill och kan göra skillnad för dig själv och andra - tillsammans med andra. Ett världsförbättrande ledarskap är ett innovativt mindset som företag, samhället och världen inte klarar sig utan.

 Vill du också ta medvetna steg mot en bättre värld?