Världsförbättrande ledarskap - medvetna steg av mig mot en bättre värld tillsammans

MOD-modellen är grunden i allt vi gör

Walk your values koncept, världsförbättrande ledarskap, som visualiseras genom MOD-modellen till höger har stöd i forskningen. Genom pyramidens olika lager kan vi, genom träning och utbildning, stärka och utveckla de unika förmågor och potentialer som finns hos individer, team och organisationer. Effekterna blir ett bättre ledarskap, hållbara prestationer och företag, effektfulla team, stärkta resultat och en bättre värld. 

Har du tänkt på att vi alla är ledare? Genom att stärka ditt eget ledarskap kommer du att stärka andra. Att bygga en solid grund och träna de mentala musklerna är förutsättningar för ett välmående arbetsliv och i förlängningen en bättre värld. Tänk dig ringar på vattnet. Vilka effekter får dina handlingar idag?

MOD-modellen
M = Mentala muskler O = Optimism D = Doit / Doer


Effekterna av MOD-modellen

Oavsett roll eller titel agerar och leder vi andra människor på livets olika arenor. MOD-modellen visualiserar hur allt faktiskt hänger samman. Vi är beroende av varandra för att kunna göra positiv skillnad. 

Genom MOD-modellen tränar vi dina mentala muskler och stärker ditt mod och din optimism till ett världsförbättrande tillstånd. Du blir en doer, som vill och kan göra skillnad för dig själv och andra - tillsammans med andra. Ett världsförbättrande ledarskap är ett innovativt mindset som företag, samhället och världen inte klarar sig utan.