Effektfullt styrelsearbete

Effektfulla styrelser är engagerade i sitt styrelseuppdrag och strategiskt starka - alltid för bolagets bästa.  

Dela och bolla ditt styrelseteams behov med oss så hjälper vi er att skapa tillväxt, bli mer lönsamma och värdeskapande. 


Marianne Lilja Wittbom - flera certifikat inom styrelsearbete , styrelseordförande samt team- och ledarutvecklare 
Milena Andersson, certifierad styrelsearbetare, ICF coach samt team- och ledarutvecklare
Mia Hellström, certifierad styrelsearbetare samt certifierad ledarskaps- och teamutvecklare (NLP Business Trainer) 

Vilket / vilka behov har din styrelse?

 • Det strategiska samspelet och gemensamma engagemanget
  - gå från en grupp av individer till ett enat och strategiskt starkt styrelseteam
 • Mångfald och perspektivrikedom
  - bli effektfulla genom att spegla marknaden och samhället
 • Utökad strategisk kompetens
  - utveckla det strategiska ledarskapet och håll strategisk höjd i allt
 • Tydligare riktning och vision
  - bygg grunden solid, ta sats och agera som en strategisk stjärna
 • En boost med ny energi och nya perspektiv
  - bli utmanade med frågor och case för att bli bättre som strategiskt team i ert styrelseuppdrag
.

Våra grunderbjudanden (vi anpassar oss alltid efter varje styrelses unika behov)

Strategisk utveckling av styrelseteamet 2-5 dgr

Utvecklas till ett strategiskt och effektfullt team med en stark vision och en lönsam strategi för bolagets bästa. 

Vi hjälper er att: 
 • tydliggöra styrelsens gemensamma grund, bolagets bästa, och tillika förutsättningen för att verka som en enad kraft framåt. Vad berättar ägardirektivet, omvärlden och verksamheten för oss? 
 • agera och leda med strategisk höjd. 
 • skapa ett tryggt mötesrum där allas perspektiv kommer upp på bordet. 
 • kommunicera effektfullt.
 • etablera gynnsamma spelregler i styrelseteamet som tar er dit ni behöver och förväntas vara. 
 • skapa era bästa förutsättningar för utvecklig och lärande. 
 • känna större meningsfullhet i styrelserummet och för ert gemensamma uppdrag. 
 • med mera...
Vårt motto: Effektfulla styrelser är engagerade i sitt uppdrag och strategiskt starka - alltid för bolagets bästa.

BOKA ETT MÖTE MED OSS

din investering: från 30.000 kr/dag

Facilitering strategidagar
(lunch-lunch) 

Utifrån styrelseteamets gemensamma grund:

Bolagets bästa genom ägarnas direktiv, omvärldens utmaningar och möjligheter, bolagets affär och verksamhetens förutsättningar 

...riktar vi styrelsens strategiska blick åt ett enat håll. 

Vi faciliterar ert arbete med: 
 • Vision - När allt är möjligt vad kan vi uppnå då?
 • Strategi - Hur ser vår resa mot visionen ut? Vilka steg tar vi? Vad utmanar oss? Vilka möjligheter ser vi? 
 • Mål och målstyrning - vilka mål och delmål stöttar oss på vägen framåt? 
 • Spelregler  - vad är viktigt på riktigt längs med vägen? Vilket agerande stöttar oss för bolagets bästa?
BOKA ETT MÖTE MED OSS

din investering: från 50.000 kr

Ägardirektivet - låt oss förverkliga en dröm

Varje bolag har startat ur minst en ägares dröm. Så vitt vi vet är drömmar till för att förverkliga. Här är ägardirektivet nyckeln till framgång. 

Det är lätt att gå vilse i det strategiska arbetet om ägaren inte har formulerat sina ägarambitioner på ett tydligt sätt. Ett enkelt dokument är good enough, så länge innehållet kommer inifrån. 

Om ägardirektivet känns otydligt kan vi hjälpa till med: 
 • djupintervjuer av ägare
 • en tydlig formulering som är lätt att förankra och agera utifrån
BOKA ETT MÖTE MED OSS

din investering: från 25.000 kr

Mångfald i styrelserummet- rekrytera för framtiden

Vilka kompetenser behövs för att göra just din styrelse mer effektfull? Hur kan vi tänka annorlunda och vägvinnande vid nästa rekrytering av styrelseledamot?


Vi hjälper dig att:
 • utmana och ifrågasätta valda sanningar om vem som är lämplig  i rollen som styrelseledamot 
 • fastställa en sökprofil för rekryteringen
 • kartlägga nätverk och hitta lämpliga individer som matchar sökprofilen
BOKA ETT MÖTE MED OSS
 
din investering: från 2000 kr/timme

Föreläsningar

Vi föreläser genom att dela tidigare erfarenheter, kunskaper och inspiration. 

Våra föreläsningar: 
 • Effektfullt styrelsearbete
  Vad betyder det och vad innebär det för din styrelse? Hur blir ni ett effektfullt styrelseteam?
 • Det strategiska ledarskapet
 • Vikten av en tydlig riktning och strategi
 • Effektfullt målarbete
 • Effektfull kommunikation i styrelserummet
BOKA ETT MÖTE MED OSS

din investering: från 25.000 kr

Styrelseenergizer

Vi är ditt strategiskt bollplank för att tillsätta nytt syre och ny energi i styrelsen. Övningen kan med fördel genomföras som en del av ett ordinarie styrelsemöte. 

Vi tillsätter energi genom: 
 • utmanande frågor,
 • case, 
 • föreläsningar
 • och reflektionsövningar.
BOKA ETT MÖTE MED OSS

din investering: från 2.000 kr/timme

Om oss 

Marianne har gedigen erfarenhet av strategiskt styrelsearbete med betoning på förändrings- och utvecklingsarbete.  Speciellt fokus på att skapa förutsättningar för tillväxt. Marianne utmanar och fokuserar på nya perspektiv. Över 20 års erfarenhet av verkställande funktioner och styrelsearbete i en mångfald av bolag och organisationer. Marianne har lång erfarenhet av att leda ägarledda bolag och har god insikt och förståelse kring ägarperspektivet och hon har en helhetssyn på vad som skapar ett väl fungerande bolag. Certifierad ledarutvecklare och teamutvecklare.

Milena inger snabbt ett stort förtroende genom sin fina förmåga att lyssna och sitt genuina engagemang. Hennes vilja att skapa de bästa förutsättningarna för er utveckling är tydlig i allt hon gör. Som professionell coach använder hon kraftfulla och genomtänkta frågor som inte bara ger nya insikter, utan också kraften för att genomföra förändringar. Hennes tidigare erfarenhet inom strategisk verksamhetsutveckling bidrar till hennes djupa förståelse för olika strategiska utmaningar. Dessutom är Milena en certifierad styrelseledamot. 

Mia har en extraordinär förmåga att lyssna och känna in varje unikt nuläge och behov för att med kreativitet och djupförståelse hjälpa er att agera strategiskt mot ert önskade läge. Är orädd att utmana och ifrågasätta det ni trodde var sant och lite till. Det är så utveckling sker. Certifierad styrelsearbetare med stor erfarenhet av att ha arbetat strategiskt med kommunikation och marknad samt bolags- och konceptutveckling. Certifierad ledarskapstränare och teamutvecklare som ser varje individ och team precis där de är. Du/Teamet är alltid huvudpersonen och stjärnan i vårt samarbete.