Ledarskapsutbildning ledare och team 

Alla är vi ledare och allt börjar med dig. Syftet med Walk your values utbildningar för ledare och team är att skapa förutsättningar för människor, oavsett roll eller titel, att kunna leda sig själv och andra mot hållbara prestationer och starka resultat. Våra utbildningar lägger därför stor tonvikt vid att utveckla dig till en trygg och modig ledare. Dit når du genom ökad insikt om dig själv och en djupare förståelse för hur ditt sätt att kommunicera och agera gör skillnad på de arenor i samhället där du verkar.

MOD-modellen
till vänster hjälper oss att analysera varje kunds unika behov. Därför skräddarsyr vi precis lika många team- och ledarskapsutbildningar som vi har kunder. Av erfarenhet har vi lärt oss att de flesta behöver börja med grundstenarna för att därefter arbeta sig uppåt i pyramiden. Under våra utbildningar får du vetenskapligt förankrade och praktiskt tillämpbara kunskaper och redskap att börja använda direkt. 

Förslag på utbildningsupplägg för ledare och team

Förslag 1: Utbildningsupplägg för ledare och team
Block 1: Grundstenarna (2 dagar)
Block 2: Psykologisk trygghet, samspel och utvecklingskultur​​ (2 dagar)
Block 3: Engagemang och motivation (1 dag)

Förslag 2: Utbildningsupplägg för ledare och team
Block 1: Grundstenarna (2 dagar) + handlingsplan för vidare arbete

Vi utbildar också ledare och team i specifika moment, exempelvis:
  • Konsten att ge och ta emot feedback
  • Coachande ledarskap
  • Omvandla värderingar till värdeskapande beteende och handlingar
  • Konflikthantering
Vad behöver du ha hjälp med? Kontakta oss så bollar vi ditt nuläge och vad du vill uppnå?

Grundantaganden i våra team- och ledarskapsutbildningar

Du leder dig själv och påverkar andra
Allt börjar med dig. Genom träning av dina mentala muskler kommer du att kunna påverka dina beteenden, prestationer och fysiska reaktioner. När du lär känna dig själv blir du också bättre för dig själv och andra. 
Visioner, mål och leva värderingar
Varför gör vi det vi gör? Vilket är vårt syfte? När vi är precis där vi vill vara, hur ser det ut då? Ett högre syfte och en inspirerande vision mobiliserar och engagerar människor med både hjärna och hjärta.
En arbetsmiljö med psykologisk trygghet 
I en psykologiskt trygga rum vågar vi vara öppna och visa oss sårbara. Vi ser misstag som lärdomar och vågar ge och be om feedback. Det skapar förutsättningar för utveckling och lärande, vilket bidrar till effektfulla, välmående och innovativa team.
Kommunikation för bättre samspel med andra
Vi tränar dig på att lyssna, förstå och ge relevant respons på det du ser och hör. Genom träning i feedback, konflikthantering och hur du använder din kropp och ditt språk stärker du din förmåga att kommunicera med din omvärld. Du blir en autentisk och kraftfull ledare.
Skapa och bibehålla en utvecklingskultur
En förutsättning för utvecklingskultur är ett kontinuerligt lärande. Du får träna på att utveckla dig själv och andra med hjälp av coachande frågor samt att ge och ta emot feedback.
Rätt förutsättningar för engagemang och motivation
Nu har vi nått toppen av vår MOD-modell. Enligt forskningen skapas förutsättningar för motivation och engagemang när våra behov av kompetens, autonomi och samhörighet är tillgodosedda. Då mår vi bra, gör vi det vi kommit överens om, presterar hållbart och bidrar med glädje till starka resultat.