Vilken föreläsning passar dig?

Föreläsningarna som presenteras nedan är Walk your values basutbud. Vi anpassar innehållet och skapar helt nytt innehåll utifrån ditt / teamets / organisationens behov.

" Jag återberättade direkt och väldigt entusiastiskt ert föreläsningsinnehåll för mina kollegor. Tack för en otroligt inspirerande föreläsning "

Simona Funk, Kinnarps 

”Proffsiga, lättsamma och seriösa. Ni delar med er på ett väldigt bra och lättförståeligt sätt”

Ann Tornberg, HR and officemanager, Embedl

Utvecklande feedback

Föreläsningen ger dig svar på frågorna:​

  • Hur ger jag utvecklande feedback?​

  • Hur tar jag emot feedback?​

  • Vilka blir de positiva effekterna av en sund feedbackkultur?​

  • På vilket sätt påverkar utvecklande feedback sista raden?​

Utvecklande samtal

Föreläsningen hjälper dig och organisationen att öka effektfullheten i era samtal.

Vi djupdyker i hur du gör och vad du kan uppnå genom att träna din kommunikativa och coachande förmåga. Hur bra är du på att lyssna och bekräfta andras känslor? Vilken typ av frågor stöttar dig i ett utvecklande samtal? Hur leder samtalet till action?

Effektfulla team

Vad utmärker ett effektfullt team? Hur blir vi ett effektfullt team?​

Vi föreläser med hjälp av övningar och case samt delar med oss av effektfulla redskap som ni kan använda i teamet direkt. 

Redskapet Tagning 2

Walk your value har utvecklat redskapet Tagning 2 där vi utgår från vardagliga situationer och mänskliga beteenden på jobbet och frågar oss ”Vad skulle hända om vi gör så här i stället?” "Vilka effekter får det om 5 respektive 10 år?"​


Tagning 2 är helt enkelt en möjlighet till omtag för individer, team och organisationer att göra skillnad där man står med det man har.


Redskapet Beteendegeneratorn

Vilka beteenden behöver vi uppmuntra i vårt team/vår organisation för att leva som vi säger? Vad tar vi och andra det på att vi agerar i enlighet med det vi gemensamt bestämt?​


Föreläsningen hjälper dig att vända på perspektiven och omvandla värdeord och drömmar till önskvärda beteenden och handlingar för att nå dit ni vill.


Svart bälte i gränssättning

Så, hur bra är du på att säga nej? ​Tre bokstäver, ett ord, som kan göra stor skillnad på din upplevda stress. ​


Föreläsningen bjuder på case, reflektionsövningar och konkreta redskap som hjälper dig att bli bättre på att sätta gränser. ​

Kraften i dina tankar

Föreläsningen ger dig redskap som hjälper dig att ändra på de tankemönster du har som begränsar dig. Du kommer få redskap i hur du tar dig från ditt nuläge till ditt önskade läge. Hur du genom att bli medveten om dina tankemönster kan ta dig närmare det resultat du önskar. 

Integrera Agenda 2030 i verksamheten

De Globala målen i Agenda 2030 är integrerade i allt Walk your value gör. Uppdragen vi genomför tillsammans med våra kunder tar sin utgångspunkt i samtliga tre dimensioner som definierar hållbar utveckling - ekonomisk, social och ekologisk.

Agenda 2030 är för alla. Vi kan utbilda dig och din organisation i de Globala målen samt stötta vid en integrering av dem i er verksamhet.

Världsförbättrande ledarskap

Föreläsningen ger ett smakprov på det världsförbättrande ledarskapet -  ett mindset som genom ständiga förbättringar tar er till ert önskade läge. ​

Walk your value - föreläsningar.pdf

Fyll på i vår föreläsningskalender

2024

10/6
STOLT Lidköpings kvinnliga affärsnätverk
Svart bälte i att sätta gränser
5/4 Grästorps Näringslivssamverkan
Motverka psykisk ohälsa på jobbet med redskapet Tagning 2
28/2 Lidköping kommun
Effektfulla team
 8/2Öppet webinar Utveckling genom feedback
25/1 Öppet webinar
Utvecklande samtal
2023

24/10 Näringslivet i Lidköping (NiL)
Främja hälsan på arbetsplatsen med redskapet Tagning 2
29/8 Öppet webinar
Så omvandlar du värderingar till handling med redskapet Beteendegeneratorn
 1/6 Öppet webinar Främja hälsan på arbetsplatsen med redskapet Tagning 2
 5/4 Företagsamma kvinnor i Härryda kommun  Världsförbättrande ledarskap
 23/3  STOLT Lidköpings kvinnliga affärsnätverk  Kraften i dina tankar