Våra föreläsningar

Milena föreläser om

 • Världsförbättrande ledarskap – medvetna steg av mig mot en bättre värld tillsammans  
 • Så skapar du hållbara och effektfulla team 
 • Kraften i dina tankar – hur dina tankar påverkar dina beslut, beteenden och resultat.
 • Beteendegeneratorn – så omvandlar du dina värderingar till handling.

Mia föreläser om

 • Världsförbättrande ledarskap – medvetna steg av mig mot en bättre värld tillsammans. 
 • Etisk stress - förebygga, agera, hantera och läka. Baseras på egna erfarenheter, intervjuer med andra drabbade och vetenskaplig forskning. 
 • Autenticitet – i rum där vi kan vara oss själva tillsammans med andra mår och presterar vi bättre. Genom att vara sann och sårbar blir du mer kraftfull i ditt ledarskap och i din kommunikation. 
 • Beteendegeneratorn – så omvandlar du dina värderingar till handling.
 • Agenda 2030 är för alla - lär dig mer om och integrera de globala målen i din verksamhet för att uppnå verksamhetens mål. 


Anna föreläser om

 • Världsförbättrande ledarskap – medvetna steg av mig mot en bättre värld tillsammans. 
 • Så skapar du hållbara och effektfulla team 
 • Valda sanningar – Vilken väg vill jag ta? 
 • Träningstänk – har jag glömt någon muskel?