Anmälan till utbildning i Världsförbättrande ledarskap

 Milena Andersson, Mia Hellström

Avbokning
  • Så snart du får en bekräftelse på din anmälan är din anmälan bindande.
  • Vid av- eller ombokning 2 – 4 veckor innan utbildningsstart debiteras 50 % av utbildningsavgiften.
  • Om av- eller ombokning 0 – 2 veckor innan utbildningsstart debiteras 100 % av utbildningsavgiften.
  • Vid förhinder kan du alltid överlåta din plats till annan person i samma företag. Meddela alltid oss om detta. 
  • Vid sjukdom är anmälan avbokningsbar mot uppvisande av läkarintyg.

Kontakta oss
Milena
076- 109 20 48
milena@walkyourvalue.se 

Mia
070-245 77 27
mia@walkyourvalue.se

Gemensam e-post
info@walkyourvalue.se

Följ oss
Instagram
LinkedIn