Världsförbättrande ledarskap vid slottet

5 dagars ledarskapsträning inkl. individuell handlingsplan och coachning

Utbildningens syfte

Alla är vi ledare och allt börjar med dig. Syftet med utbildningen är att skapa förutsättningar för människor, oavsett roll eller titel, att kunna leda sig själv och andra mot hållbara prestationer och starka resultat som bidrar till en bättre värld. Utbildningen lägger därför stor tonvikt vid att utveckla dig till en trygg och modig ledare. Dit når du  genom ökad insikt om dig själv och en djupare förståelse för hur ditt sätt att kommunicera och agera gör skillnad på de arenor i samhället där du verkar.

Utbildningen ges i anslutning till Läckö Slott i Vänerskärgården. Platsen har ultimata förutsättningar för lärande, reflektion och utveckling. Din utveckling. 

För vem passar utbildningen? 

Den här är en utbildning för dig som är ledare för exempelvis en organisation, ett projekt, ett team eller en arbetsgrupp. Kanske driver du utvecklingsarbete eller arbetar med att koordinera och samordna. Eller så vill du oavsett roll ta ett större ansvar och stärka ditt medledarskap, det vill säga att kunna leda dig själv i samvaro med andra.

Vad ingår i investeringen? 

I utbildningen får du vetenskapligt förankrade och praktiskt tillämpbara kunskaper. Under fem utbildningsdagar uppdelade i tre block varvar vi teori med övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte utifrån utbildningsdeltagarnas specifika situation. Du får dessutom: 

 • Individuell coachningdigitalt 4 ggr á 45 minuter 
  – inför utbildningen så att vi får lära känna dig, dina förutsättningar och behov
  – mellan utbildningsblocken så att du håller rätt riktning
  – efter utbildningen så att dina nyvunna färdigheter ger rätt effekter direkt

 • Din individuella handlingsplan som skapas och följs upp i samband med coachingtillfällena

 • Material och redskap
 • Erfarenhetsutbyte med andra deltagare
 • Diplom i Världsförbättrande ledarskap med en individuell utvecklingsresa 
 • Fika och lunch
UTBILDNINGEN UTGÅR FRÅN WALK YOUR VALUES MOD-MODELL

Genom MOD-modellen tränar vi dina mentala muskler och stärker din optimism till ett världsförbättrande tillstånd. Du blir en doer, som vill och kan göra skillnad för dig själv och andra - tillsammans med andra. Ett världsförbättrande ledarskap är ett innovativt mindset som företag, samhället och världen inte klarar sig utan.

Läs mer om MOD-modellen här

Utbildningens innehåll
Block 1: Grundstenarna
Block 2:  Psykologisk trygghet, samspel och utvecklingskultur​​
Block 3:  Engagemang och motivation

Läs mer om innehållet i respektive utbildningsblock nedan. 

När, var och investering

DAGAR: Datum för höstens utbildning kommer inom kort
PLATS:  Naturum Vänerskärgården, Victoriahuset, vid Läckö Slott
INVESTERING: 27 500 kr exkl. moms (Logi och middag ingår ej, möjlighet till övernattning och middag finns i Victoriahuset) 
ANMÄLAN:  Intresseanmälan kan göras här   
AVBOKNING: 

Så snart du får en bekräftelse på din anmälan är din anmälan bindande. 
Vid av- eller ombokning 2 – 4 veckor innan utbildningsstart debiteras 50 % av utbildningsavgiften.
Om av- eller ombokning 0 – 2 veckor innan utbildningsstart debiteras 100 % av utbildningsavgiften.
Vid förhinder kan du alltid överlåta din plats till annan person i samma företag. Meddela alltid oss om detta.
Vid sjukdom är anmälan avbokningsbar mot uppvisande av läkarintyg.

Block 1  

Grundstenarna​​
Allt börjar med dig, därför behöver du förstå dig själv

 • Vem är jag som ledare? Hur vill jag utvecklas? ​
 • Vilka är mina styrkor och svagheter. Vilka utvecklingsområden finns? Hur använder jag mina styrkor? ​

 • Mitt syfte, min vision och mina mål. ​​

 • Redskap för hur jag arbetar med målstyrning. Vad behöver jag tänka på när jag sätter mål, hur genomför jag dem och vilket blir resultatet?

 • Vad är värderingar och vilken betydelse har de för mig på mina olika arenor? Vilka blir effekterna av att förstå och leva sina värderingar? ​

 • Handlingsplan inför nästa block​.


Block 2  

Psykologisk trygghet, samspel och utvecklingskultur​​
Effektfulla team - hållbara prestationer

 • Hur bidrar jag till ett arbetsklimat som präglas av psykologisk trygghet?​

 • Förändringpyramiden.​

 • Scarf- modellen – varför agerar jag som jag gör?  ​

 • Kommunikation – feedback (feedforward), hantering av konflikter, genomföra svåra samtal med mera. 

 • Det coachande ledarskapet – uppmuntra till lärande och utveckling. ​​

 • Handlingsplan inför nästa block​.


Block 3 

Engagemang och motivation

Motivation is less about employees doing great work and more about employees feeling great about their work 

 • Vad är motivation? ​
 • Våra psykologiska behov - kompetens, autonomi, samhörighet. ​

 • Inre och yttre drivkrafter.​

 • Hur kan jag bidra till och skapa en kultur där tillit, förtroende, öppenhet och motivation blommar ut? ​​

 • Handlingsplan framåt.​

 • Dags att fira framgång!​

Vad mer händer inför, under och efter utbildningen?
Individuell coachning, digitalt 4 ggr á 45 minuter
 • inför utbildningen så att vi får lära känna dig, dina förutsättningar och behov
 • mellan utbildningsblocken så att du håller rätt riktning
 • efter utbildningen så att dina nyvunna färdigheter ger rätt effekter direkt